Становище относно проект на Закон за държавния бюджет на РБ за 2021 г., АСБП 2021-2023 г. и Стратегия за управление на държавния дълг 2021-2023г.

Становище относно проект на Закон за държавния бюджет на РБ за 2021 г., АСБП 2021-2023 г. и Стратегия за управление на държавния дълг 2021-2023г. - pdf файл