Становище относно Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019г. и Годишен отчет за състоянието на държавния и държавногарантирания дълг към 31.12.2019г.

Становище относно Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019г. и Годишен отчет за състоянието на държавния и държавногарантирания дълг към 31.12.2019г. - pdf файл