Становище относно Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г., Годишен отчет за състоянието на държавния и държавногарантирания дълг към 31.12.2020 г. и Отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на

Становище относно Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г., Годишен отчет за състоянието на държавния и държавногарантирания дълг към 31.12.2020 г. и Отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2020 г. - pdf файл