Становище на Фискалния съвет по Проект на Консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

ФС_Становище_ZBDOO2018_.pdf