Становище на Фискалния съвет относно Законопроект за държавен бюджет на Република България за 2017 г.

Становище_ЗДБ2017.pdf