Становище на Фискалния съвет относно Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.

Становище_ФС_ЗБНЗОК2017.pdf