Становище на ФС относно проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за 2022-2024 г., макроикономическа прогноза и Стратегия за управление на държавния дълг 2022-2024 г.

Становище на ФС относно проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за 2022-2024 г., макроикономическа прогноза и Стратегия за управление на държавния дълг 2022-2024 г. - PDF файл