Становище относно Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г., Годишен отчет за състоянието на държавния и държавногарантирания дълг към 31.12.2021 г. и Отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2021 г.

Становище относно Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г., Годишен отчет за състоянието на държавния и държавногарантирания дълг към 31.12.2021 г. и Отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2021 г. - PDF файл