Фискалният съвет взе участие в тридневен семинар в гр. Любляна (Словения)...

Между 4-ти и 7-ми февруари 2020г. в гр. Любляна (Словения) се проведе семинар на тема „Финансиране на разходите за реформи на пенсионните системи“. Събитието бе организирано от Центъра по високи постижения в областта на финансите. В обучението взеха участие 33-ма представители от 11 държави. От страна на Фискалния съвет участник бе д-р Дияна Металова, гл. експертен сътрудник към ФС, която представи пенсионно-осигурителния модел на България.

Фискалният съвет взе участие в среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС...

На 29-ми януари 2020 г. в гр. Брюксел се проведе 12-та среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Представител от страна на Фискалния съвет на България бе Любомир Дацов, член на ФС.

На срещата беше представен Вторият годишен доклад на Европейския фискален борд, презентации относно прогнозирането на макроикономическите сценарии, разисквани бяха актуални въпроси на зеленото бюджетиране.

Особено внимание в диск

Фискалният съвет взе участие в дискусионен форум по общинските бюджети...

На 12-ти и 13-ти декември 2019 г. в гр. Правец се проведе първото от поредица обучения за експертите по финанси от общините на тема „Подготовка на общинските бюджети 2020”, организирани от НСОРБ и „НСОРБ-Актив“.

Любомир Дацов, член на Фискалния съвет, взе участие като лектор в дискусионен форум, посветен на общинските бюджети и приносa им за постигане на националните приоритети, заложени в Бюджет`2020 и Актуализираната средносрочна б

Фискалният съвет взе участие в семинар и серия от работни срещи в гр. Хага...

На 4ти и 5ти ноември 2019г., в гр. Хага, представители на Фискалния съвет взеха участие в семинар и серия от работни срещи, организирани от Нидерландското бюро за анализ на икономическите политики.  Темата на събитието бе анализиране и прогнозиране на публичните разходи.

Лектори бяха представители на Нидерландското бюро за анализ на икономическите политики, Парламентарната бюджетна служба на Австралия, Парламентарната бюджетна служба

Фискалният съвет взе участие в международна работна среща на тема „Фискални мултипликатори...

На 29.10.2019 г. в Австрийската национална банка във Виена се проведе международна работна среща на тема „Фискални мултипликатори и трансферни плащания", организирана от Фискалния съвет на Австрия. 

Представител от Фискалния съвет на България беше Джеймс Йоловски - главен експертен сътрудник.

Първият панел беше посветен на фискалните мултипликатори в Австрия, като след трите основни презентации се проведе широка дискусия. <