Фискалният съвет взе участие в международна работна среща на тема „Фискални мултипликатори...

На 29.10.2019 г. в Австрийската национална банка във Виена се проведе международна работна среща на тема „Фискални мултипликатори и трансферни плащания", организирана от Фискалния съвет на Австрия. 

Представител от Фискалния съвет на България беше Джеймс Йоловски - главен експертен сътрудник.

Първият панел беше посветен на фискалните мултипликатори в Австрия, като след трите основни презентации се проведе широка дискусия. <

Фискалният съвет проведе среща с представители на Европейската комисия...

На 8-ми октомври 2019 г. в гр. София беше проведена  регулярна среща между Фискалния съвет и представители на  Европейската комисия (ЕК).
Целта на срещата беше запознаване на ЕК с основните финансови и икономически параметри за състоянието на страната и прогнозите за нейното развитие по повод изготвянето на зимната прогноза на ЕК за България.
Представители от страна на ЕК бяха г-жа Лемония Пападаку и 

Представители на Фискалния съвет взеха участие в годишен фискален семинар на МВФ...

На 18-ти септември 2019г. представители на Фискалния съвет взеха участие в Осмия годишен фискален семинар на МВФ - „Фискални политики в свят на предизвикателства “, който се проведе в Брюксел, Белгия.

На събитието бяха обсъдени въпроси, свързани с архитектурата на данъците, финансовите разходи, свързани с корупцията, прогнозирането на финансови кризи и устойчивостта на публичния дълг.

Лектори бяха представители на Организац

Фискалният съвет участва в среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС...

На 17-ти септември 2019г. в Брюксел се проведе среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. На срещата присъстваха представители на Фискалния съвет на България – проф. д-р Борис Грозданов, Председател на ФС на България и Любомир Дацов, член на ФС на България.

Темите, които се разгледаха и дискутираха, въз основа на изнесените презентации от участниците във форума, включваха оценката на Европейския фискален борд относно

Фискалният съвет все участие в среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС...

На 27-ми юни 2019 г. в Мадрид, Испания, се проведе среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Представители от страна на Фискалния съвет на България бяха проф. д-р Борис Грозданов, председател на Фискалния съвет на България и Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на България.

На срещата бяха приети важни решения относно задълбочаване сътрудничеството в Мрежата посредством инициативата за сключването на многостранен д