Фискалният съвет проведе работна среща с представители на МВФ...

Фискалният съвет на България проведе работна среща с представители на МВФ на 11 февруари 2020 г. Събитието се проведе в контекста на редовната консултативна мисия на МВФ в България, която бе водена от г-н Джейу Лий. 

По време на срещата бяха обсъдени резултатите от изпълнението на Бюджет 2019, управлението на публичните капиталови разходи, очакванията и рисковете пред Бюджет 2

Фискалният съвет взе участие в тридневен семинар в гр. Любляна (Словения)...

Между 4-ти и 7-ми февруари 2020г. в гр. Любляна (Словения) се проведе семинар на тема „Финансиране на разходите за реформи на пенсионните системи“. Събитието бе организирано от Центъра по високи постижения в областта на финансите. В обучението взеха участие 33-ма представители от 11 държави. От страна на Фискалния съвет участник бе д-р Дияна Металова, гл. експертен сътрудник към ФС, която представи пенсионно-осигурителния модел на България.

Фискалният съвет взе участие в среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС...

На 29-ми януари 2020 г. в гр. Брюксел се проведе 12-та среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Представител от страна на Фискалния съвет на България бе Любомир Дацов, член на ФС.

На срещата беше представен Вторият годишен доклад на Европейския фискален борд, презентации относно прогнозирането на макроикономическите сценарии, разисквани бяха актуални въпроси на зеленото бюджетиране.

Особено внимание в диск

Фискалният съвет взе участие в дискусионен форум по общинските бюджети...

На 12-ти и 13-ти декември 2019 г. в гр. Правец се проведе първото от поредица обучения за експертите по финанси от общините на тема „Подготовка на общинските бюджети 2020”, организирани от НСОРБ и „НСОРБ-Актив“.

Любомир Дацов, член на Фискалния съвет, взе участие като лектор в дискусионен форум, посветен на общинските бюджети и приносa им за постигане на националните приоритети, заложени в Бюджет`2020 и Актуализираната средносрочна б

Фискалният съвет взе участие в семинар и серия от работни срещи в гр. Хага...

На 4ти и 5ти ноември 2019г., в гр. Хага, представители на Фискалния съвет взеха участие в семинар и серия от работни срещи, организирани от Нидерландското бюро за анализ на икономическите политики.  Темата на събитието бе анализиране и прогнозиране на публичните разходи.

Лектори бяха представители на Нидерландското бюро за анализ на икономическите политики, Парламентарната бюджетна служба на Австралия, Парламентарната бюджетна служба