Фискалният съвет взе участие в онлайн конференция „Pan-European Personal Pension Product (...

На 29-ти и 30-ти октомври 2020г. Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) проведе международна конференция „Pan-European Personal Pension Product (PEPP) – регламент и технически стандарти за пазарна реализация“ в онлайн формат. 

В конференцията, която бе под патронажа на председателя на Комисията за финансов надзор г-н Бойко Атанасов, взеха участие всички членове на Фискалния съвет.

Инициативата на ЕК за общоевропей

Фискалният съвет взе участие във виртуална среща на Мрежата на независимите фискални инсти...

На 21-ви октомври 2020 г. се проведе виртуална среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. На срещата участваха представители на Фискалния съвет на България – Любомир Дацов, член на ФС и д-р Дияна Металова, гл. експертен сътрудник към ФС.

На срещата бяха дискутирани широк кръг от въпроси, сред които приоритетно значение имаха подготовката и публикуването на Евро

Фискалният съвет взе участие във виртуална среща на Мрежата на независимите фискални инсти...

На 6-ти октомври 2020 г. се проведе виртуална среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС.

На срещата участваха представители на Фискалния съвет на България – Любомир Дацов, член на ФС и Джеймс Йоловски, гл. експертен сътрудник към ФС.

Основна тема на дискусията бе въздействието на пандемията на COVID-19 върху икономиката на ЕС и мерките, насочени за преодоляването й.

В срещата беше разгледано и отра

Представители на Фискалния съвет присъстваха на церемония по раздаване на награди в национ...

На 17.06.2020г. председателят на ФС проф. д-р Борис Грозданов и членът на ФС Юнал Тасим присъстваха на церемония по връчване на награди в организиран от ВУЗФ национален конкурс „Млад одитор“. Целта на провеждания за осма поредна година конкурс бе да популяризира одиторската професия сред младите хора на България и да подчертае ролята на одита за обществото.

Освен членовете на Фискалния съвет, церемонията беше уважена и от редица офиц