Представители на Фискалния съвет присъстваха на церемония по раздаване на награди в национ...

На 17.06.2020г. председателят на ФС проф. д-р Борис Грозданов и членът на ФС Юнал Тасим присъстваха на церемония по връчване на награди в организиран от ВУЗФ национален конкурс „Млад одитор“. Целта на провеждания за осма поредна година конкурс бе да популяризира одиторската професия сред младите хора на България и да подчертае ролята на одита за обществото.

Освен членовете на Фискалния съвет, церемонията беше уважена и от редица офиц

Член на Фискалния съвет изнесе онлайн публична лекция...

На 14 април 2020 г. от 11.00 часа Любомир Дацов, член на Фискалния съвет изнесе онлайн публична лекция на тема "Прилики и разлики на фискалната политика на България за последните 15 години. Модели на фискална политика след кризата с коронавируса".

Основните акценти на лекцията бяха поставени върху провежданата политика в икономическата сфера през последните 15 години, антицикличните действия на фискалната политика, довели до ред

Фискалният съвет на България и Фискалният съвет на Република Сръбска сключиха Меморандум з...

На 21-ви февруари 2020г. Председателят на Фискалния съвет на България проф. д-р Борис Грозданов и Председателят на Фискалния съвет на Република Сръбска проф. д-р Миленко Крайишник подписаха Меморандум за сътрудничество в гр. Баня Лука.

Приоритетите, които двете страни ще следват, са: повишаване качеството на фискалните анализи чрез насърчаване сътрудничеството и обмена на добри практики по предварително дефинирани правила.

Фискалният съвет проведе среща с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие...

На 19.02.2020 г. в Министерство на икономиката се проведе среща между Фискалния съвет и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). 

В нея взеха участие Юнал Тасим, член на Фискалния съвет, и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник. От страна на ОИСР представители бяха Емили Синот, главен икономист и Микел Хермансен, икономист.

Европейската Комисия провежда преглед на ефективността на рамката за икономически надзор в...

Със стартирането на новия политически цикъл в ЕС Европейската комисия провежда преглед и оценка на ефективността на действащата рамка за икономически и фискален надзор в ЕС. Усилията на Европейската комисия са насочени към провеждането на публичен дебат за осигуряване на устойчиви държавни финанси, икономически растеж, избягване на макроикономическите баланси, насърчаване на тясно сътрудничество между различните икономически политики и конверг