Фискалният съвет проведе работна среща с представители на Международната агенция за кредит...

На 18.06.2019 г. Фискалният съвет на България проведе работна среща с представители на Международната рейтингова агенция „Мудис“. На срещата присъстваха г-н Оливър Шамла – вицепрезидент и старши анализатор  и г-н Стефан Дюк – вицепрезидент и старши служител по кредитните оценки.
По време на срещата бяха дискутирани основните фактори и критерии за оценка, беше направена оценка за състоянието на публичните фин

Фискалният съвет проведе първото си изнесено заседание в община Сопот...

На 10.06.2019г. Фискалният съвет проведе първото си изнесено заседание в община Сопот. 
Проф. д-р Борис Грозданов, Председател на ФС, изтъкна, че посещението е свързано със съществената промяна във финансовото управление на Сопот.
На срещата беше отчетена извършената работа в община Сопот и  бяха посочени методи на средносрочно планиране, като съществен инструмент на управлението на общинските бюджети

Фискалният съвет взе участие в първия семинар на Европейския фискален борд в Брюксел...

На 28-ми февруари 2019 г. в гр. Брюксел представител на Фискалния съвет на България взе участие в първия семинар на Европейския фискален борд под надслов „Независимите фискални институции във фискалната рамка на ЕС“. Целта на семинара беше да се обменят добри практики между независ

Фискалният съвет на България и Висшето училище по застраховане и финанси подписаха Меморан...

На 26-ти февруари 2019 г. Председателят на Фискалния съвет на България проф. д-р Борис Грозданов и Президентът на ВУЗФ Апостол Апостолов подписаха Меморандум за сътрудничество между двете институции.

ВУЗФ е вторият университет след УНСС, с който Фискалният съвет подписва меморандум за сътрудничество.
Съгласно меморандума двете страни ще си сътрудничат в няколко приоритетни области:
1. Повишаване на качеството на фискалн

Фискалният съвет взе участие в кръгла маса на тема „Нова икономическа криза в България – к...

На 26-ти февруари 2019 г.  Фискалният съвет  взе участие в кръгла маса на тема „Нова икономическа криза в България – кога и защо?”, организирана от ВУЗФ.

В дискусията взеха участие водещи икономисти, финансови експерти и анализатори в България, представители на държавните институции, бизнеса, академичните и научните среди.

Форумът беше от