Фискалният съвет на България взе участие в ежегодната конференция „Посока за публичните фи...

На 8-9.02.2021г. в онлайн формат се проведе ежегодната конференция на Ирландския фискален консултативен съвет „Посока за публичните финанси“. Темата за 2021 г. беше „Осигуряване на устойчивост на дълга в свят след пандемията от СOVID-19“. Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на ФС, и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС. Като лектори и панелисти в двете сесии участваха представители на различни

Представяне на „Икономически преглед на България“, изготвен от ОИСР...

Представители на Фискалния съвет присъстваха на пресконференция за оповестяване на доклада „Икономически преглед на България“, изготвен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), проведена на 29.01.2021г. Институцията беше представена от Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на България, д-р Дияна Металова и д-р Джеймс Йоловски, главни експертни сътрудници.

В събитието взеха участие министър-председателят на

Фискалният съвет на България взе участие в срещата на Мрежата на независимите фискални инс...

На 27.01.2021г. се проведе международна среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на България и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник.

По време на срещата бяха разгледани организационни въпроси, свързани с приемането на различни вътрешни политики по отношение на членството в Мрежата и осъществяваната комуникационна политика. На срещата бяха утвърден

Фискалният съвет на България взе участие в общата среща на представителите на Икономически...

На 26.01.2021г. се проведе международна съвместна среща на представителите на Икономическия и финансов комитет и Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на България и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник.

Срещата започна с презентация на Себастиан Барнс, и.д. председател на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Той представи актуалните инициат

Фискалният съвет взе участие в международен семинар на тема „Оценка на публичните разходи...

На 27.11.2020 г. онлайн се проведе международен семинар, организиран от Мрежата на независимите фискални институции на тема „Оценка на публичните разходи“. Представител от Фискалния съвет беше д-р Джеймс Йоловски - главен експертен сътрудник. Водещи панелисти бяха Хосе Мария Касадо от Независимия орган за фискална отговорност на Испания, Клаудия Дейл от Бюрото за анализ на икономически политики на Нидерландия и Флор де Йагер от Министерство на