Представители на Фискалния съвет взеха участие в годишен фискален семинар на МВФ...

На 18-ти септември 2019г. представители на Фискалния съвет взеха участие в Осмия годишен фискален семинар на МВФ - „Фискални политики в свят на предизвикателства “, който се проведе в Брюксел, Белгия.

На събитието бяха обсъдени въпроси, свързани с архитектурата на данъците, финансовите разходи, свързани с корупцията, прогнозирането на финансови кризи и устойчивостта на публичния дълг.

Лектори бяха представители на Организац

Фискалният съвет участва в среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС...

На 17-ти септември 2019г. в Брюксел се проведе среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. На срещата присъстваха представители на Фискалния съвет на България – проф. д-р Борис Грозданов, Председател на ФС на България и Любомир Дацов, член на ФС на България.

Темите, които се разгледаха и дискутираха, въз основа на изнесените презентации от участниците във форума, включваха оценката на Европейския фискален борд относно

Фискалният съвет все участие в среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС...

На 27-ми юни 2019 г. в Мадрид, Испания, се проведе среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Представители от страна на Фискалния съвет на България бяха проф. д-р Борис Грозданов, председател на Фискалния съвет на България и Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на България.

На срещата бяха приети важни решения относно задълбочаване сътрудничеството в Мрежата посредством инициативата за сключването на многостранен д

Кръгла маса на тема „Ефективност на публичните разходи“ се проведе в Народното събрание...

Кръгла маса на тема „Ефeктивност на публичните разходи“ се проведе в Народното събрание на 25.06.2019 г. В рамките на дискусията, организирана от Фискалния съвет на България, бяха обсъдени проблемите, свързани с насочването на държавните разходи. Беше подчертана още важността на взаимовръзката ефективност – качество в публичните услуги и как най-правилно да се измерват отчетността и прозрачността в тази област.
 
Темата на днешни

Фискалният съвет организира кръгла маса на тема „Ефективност на публичните разходи"...

На 25-ти юни 2019 г. в зала „Изток“ на Народното събрание ще се проведе кръгла маса на Фискалния съвет на тема „Ефективност на публичните разходи“.
Във форума са предвидени два панела: „Ефикасност и ефективност на публичните разходи“ и „Опитът на България при управлението на ефективността на публичните разходи“ .
Панелисти в първия панел ще бъдат г-н Цветан Цветков – председател на Сметната палата, г-н Марчин Согала от ГД „Иконом