Фискалният съвет участва в Седмата годишна среща на независимите фискални институции...

Председателят на Фискалния съвет Борис Грозданов  и Любомир Дацов – член на Фискалния съвет на България участваха в годишна среща на фискалните съвети на страните от Европейския съюз на 27.06.2017г. в Брюксел.

След откриването на събитието първи изнесе презентация г-н Даворин Крацун, който като председател на новосъздадения Фискален съвет на Словения, представи институцията, която ръководи. 

На срещата се обсъдиха

Фискалният съвет взе участие в семинар по покана на Европейската сметна палата...

Председателят Борис Грозданов  и Любомир Дацов – член на Фискалния съвет на България участваха в семинар на 08.02.2017г. в Люксембург по покана на Европейската сметна палата. На събитието се обсъждаха теми, свързани с фискалната и икономическа координация на европейско ниво. На срещата присъстваха и представители на фискалните съвети на Гърция, Испания, Португалия и Финландия, както и представител на новосъздадения Европейски фискален борд.

Фискалният съвет участва в Шестата годишна среща на независимите фискални институции...

Председателят на Фискалния съвет Борис Грозданов  и Любомир Дацов – член на Фискалния съвет на България участваха в годишна среща на фискалните съвети на страните от Европейския съюз на 02.02.2017г. в Брюксел.

На събитието бяха изнесени доклади от следните представители на Комисията по икономика и финанси – заместници (КИФ - З) , Генерална дирекция по икономическите и финансови въпроси към ЕК (ГД ИФВ

Фискалният съвет взе участие в среща с представители Европейската комисия...

Фискалният съвет на България взе участие в среща на 03 октомври 2016 г. с представители на Европейската комисия във връзка с провеждането на специфичния мониторинг за България в рамките на Процедурата по макроикономически дисбаланси и обсъждането на есенната макроикономическа прогноза на Комисията.

По време на работната среща беше обсъдена организацията на Фискалния съвет и спазването на фискалната рамка, както и изпълнението на Държ

Европейската сметна палата посети Фискалния съвет...

Фискалният съвет на България организира работна среща с представители на Европейската сметна палата на 20 септември 2016 г. Събитието се проведе в контекста на информационното посещение на служителите на ЕСП у нас във връзка с провеждането на одит на Европейската комисия, засягащ изпълнението на процедурата при макроикономически дисбаланси на ЕС.

По време на дискусията бяха обсъдени следните въпроси:  

  • Как въвеждане