Фискалният съвет взе участие в международен семинар на тема „Оценка на публичните разходи...

На 27.11.2020 г. онлайн се проведе международен семинар, организиран от Мрежата на независимите фискални институции на тема „Оценка на публичните разходи“. Представител от Фискалния съвет беше д-р Джеймс Йоловски - главен експертен сътрудник. Водещи панелисти бяха Хосе Мария Касадо от Независимия орган за фискална отговорност на Испания, Клаудия Дейл от Бюрото за анализ на икономически политики на Нидерландия и Флор де Йагер от Министерство на

Фискалният съвет взе участие в онлайн конференция „Pan-European Personal Pension Product (...

На 29-ти и 30-ти октомври 2020г. Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) проведе международна конференция „Pan-European Personal Pension Product (PEPP) – регламент и технически стандарти за пазарна реализация“ в онлайн формат. 

В конференцията, която бе под патронажа на председателя на Комисията за финансов надзор г-н Бойко Атанасов, взеха участие всички членове на Фискалния съвет.

Инициативата на ЕК за общоевропей

Фискалният съвет взе участие във виртуална среща на Мрежата на независимите фискални инсти...

На 21-ви октомври 2020 г. се проведе виртуална среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. На срещата участваха представители на Фискалния съвет на България – Любомир Дацов, член на ФС и д-р Дияна Металова, гл. експертен сътрудник към ФС.

На срещата бяха дискутирани широк кръг от въпроси, сред които приоритетно значение имаха подготовката и публикуването на Евро

Фискалният съвет взе участие във виртуална среща на Мрежата на независимите фискални инсти...

На 6-ти октомври 2020 г. се проведе виртуална среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС.

На срещата участваха представители на Фискалния съвет на България – Любомир Дацов, член на ФС и Джеймс Йоловски, гл. експертен сътрудник към ФС.

Основна тема на дискусията бе въздействието на пандемията на COVID-19 върху икономиката на ЕС и мерките, насочени за преодоляването й.

В срещата беше разгледано и отра