Фискалният съвет на България взе участие в семинар на Мрежата на независимите фискални инс...

На 03.06.2021г. в онлайн формат се проведе семинар на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Участие в него взеха Любомир Дацов, член на ФС, и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС. Темата на семинара беше „Интегриране на климатичните промени в икономическото моделиране“.

Лектори в събитието бяха представители на Организацията за икономическо сътруд

Фискалният съвет на България взе участие в работна среща на Мрежата на независимите фискал...

На 25.03.2021г. в онлайн формат се проведе работна среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на ФС, и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС.

По време на първия панел от срещата бяха дискутирани различни оперативни въпроси, свързани с предстоящи публикации на Мрежата, както и участието във вътрешни работн

Фискалният съвет взе участие в среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС...

На 11.03.2021г. в онлайн формат се проведе Четиринадесетата среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на ФС, и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС. Събитието се откри от Лучио Пенч, директор „Макроикономически политики“ в ГД „Икономически и финансови въпроси“ на Европейската комисия.

В първата сесия Ни

Фискалният съвет взе участие в третата годишна конференция на Европейския фискален борд (Е...

На 26.02.2021г. в онлайн формат се проведе третата годишна конференция на Европейския фискален борд (ЕФБ). Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на ФС, и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС. Темата на събитието беше “Висок дълг, ниски лихви и рискови събития: базирани на правила фискални рамки, които са подложени на натиск”. Конференцията беше открита от Нилс Тигесен - председател на ЕФБ, а офи

Представители на Фискалния съвет на България участваха в конференция, посветена на преодол...

На 12.02.2021г. в онлайн формат се проведе шестнадесетата междунарочна научна конференция на младите учени на тема “Икономиката на България и Европейския съюз: предизвикателството COVID-19”. Тя бе организирана от Финансово-счетоводния факултет на УНСС под патронажа на ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров. Съорганизатори бяха Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Университетът на Болоня, Ун