Представители на Фискалния съвет на България участваха в конференция, посветена на преодол...

На 12.02.2021г. в онлайн формат се проведе шестнадесетата междунарочна научна конференция на младите учени на тема “Икономиката на България и Европейския съюз: предизвикателството COVID-19”. Тя бе организирана от Финансово-счетоводния факултет на УНСС под патронажа на ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров. Съорганизатори бяха Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Университетът на Болоня, Ун

Фискалният съвет на България взе участие в ежегодната конференция „Посока за публичните фи...

На 8-9.02.2021г. в онлайн формат се проведе ежегодната конференция на Ирландския фискален консултативен съвет „Посока за публичните финанси“. Темата за 2021 г. беше „Осигуряване на устойчивост на дълга в свят след пандемията от СOVID-19“. Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на ФС, и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС. Като лектори и панелисти в двете сесии участваха представители на различни

Представяне на „Икономически преглед на България“, изготвен от ОИСР...

Представители на Фискалния съвет присъстваха на пресконференция за оповестяване на доклада „Икономически преглед на България“, изготвен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), проведена на 29.01.2021г. Институцията беше представена от Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на България, д-р Дияна Металова и д-р Джеймс Йоловски, главни експертни сътрудници.

В събитието взеха участие министър-председателят на

Фискалният съвет на България взе участие в срещата на Мрежата на независимите фискални инс...

На 27.01.2021г. се проведе международна среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на България и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник.

По време на срещата бяха разгледани организационни въпроси, свързани с приемането на различни вътрешни политики по отношение на членството в Мрежата и осъществяваната комуникационна политика. На срещата бяха утвърден

Фискалният съвет на България взе участие в общата среща на представителите на Икономически...

На 26.01.2021г. се проведе международна съвместна среща на представителите на Икономическия и финансов комитет и Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на България и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник.

Срещата започна с презентация на Себастиан Барнс, и.д. председател на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Той представи актуалните инициат