Фискалният съвет проведе международна конференция на тема „Фискална политика и икономическ...

Ролята на фискалната политика за генериране на стабилност и устойчив икономически растеж обсъдиха участниците в международна конференция, организирана от Фискалния съвет на България. Основна тема на форума беше „Фискална политика и икономически растеж“.
Международната конференция беше открита от председателя на Фискалния съвет на България проф. д-р Борис Грозданов. Той поздрави участниците и представи Годиш

Фискалният съвет взе участие в деветата среща на Мрежата на независимите фискални институц...

На 25-ти септември в Брюксел се проведе деветата среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Представител от страна на Фискалния съвет на България беше г-н Любомир Дацов – член на Фискалния съвет.

На срещата бе

Мрежата на независимите фискални институции в ЕС публикува втория Европейски фискален мони...

Мрежата на независимите фискални институции в ЕС представи на интернет страницата си нова редовна публикация за състоянието на бюджетните въпроси в държавите-членки на ЕС: http://www.euifis.eu/eng/fiscal/174/european-fiscal-monitor

Европейският фискален мониторинг се публикува два пъти годишно и включва участия на отделни международни финансови

Мрежата на европейските независими фискални институции публикува първия Европейски фискале...

Мрежата на европейските независими фискални институции  публикува на интернет страницата си нова редовна публикация за състоянието на бюджетните въпроси в държавите-членки на ЕС: http://www.euifis.eu/eng/fiscal/174/european-fiscal-monitor

  Европейският фискален мониторинг ще се публикува два пъти годишно и ще включва участия на отде