Фискалният съвет взе участие във виртуална среща на Мрежата на независимите фискални инсти...

На 21-ви октомври 2020 г. се проведе виртуална среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. На срещата участваха представители на Фискалния съвет на България – Любомир Дацов, член на ФС и д-р Дияна Металова, гл. експертен сътрудник към ФС.

На срещата бяха дискутирани широк кръг от въпроси, сред които приоритетно значение имаха подготовката и публикуването на Евро

Фискалният съвет взе участие във виртуална среща на Мрежата на независимите фискални инсти...

На 6-ти октомври 2020 г. се проведе виртуална среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС.

На срещата участваха представители на Фискалния съвет на България – Любомир Дацов, член на ФС и Джеймс Йоловски, гл. експертен сътрудник към ФС.

Основна тема на дискусията бе въздействието на пандемията на COVID-19 върху икономиката на ЕС и мерките, насочени за преодоляването й.

В срещата беше разгледано и отра

Представители на Фискалния съвет присъстваха на церемония по раздаване на награди в национ...

На 17.06.2020г. председателят на ФС проф. д-р Борис Грозданов и членът на ФС Юнал Тасим присъстваха на церемония по връчване на награди в организиран от ВУЗФ национален конкурс „Млад одитор“. Целта на провеждания за осма поредна година конкурс бе да популяризира одиторската професия сред младите хора на България и да подчертае ролята на одита за обществото.

Освен членовете на Фискалния съвет, церемонията беше уважена и от редица офиц

Член на Фискалния съвет изнесе онлайн публична лекция...

На 14 април 2020 г. от 11.00 часа Любомир Дацов, член на Фискалния съвет изнесе онлайн публична лекция на тема "Прилики и разлики на фискалната политика на България за последните 15 години. Модели на фискална политика след кризата с коронавируса".

Основните акценти на лекцията бяха поставени върху провежданата политика в икономическата сфера през последните 15 години, антицикличните действия на фискалната политика, довели до ред