Фискалният съвет взе участие в среща на фискални институции в ЕС...

На 06.07.2021г. в онлайн формат се проведе работна среща на фискалните институции в ЕС. Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на ФС, и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС. По време на срещата беше представена оценката на Европейския фискален борд за пролетния пакет, разработен в рамките на Европейския семестър.

Водещ лектор беше Мартин Ларч от Европейския

Фискалният съвет взе участие в среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС...

На 02.07.2021г. в онлайн формат се проведе работна среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на ФС, и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС. Водещ акцент в срещата бяха очакваните промени във фискалното управление на ниво Европейски съюз.

В тази връзка Мрежата подготвя официално становище с няколко опорн

Фискалният съвет взе участие в онлайн семинар, организиран от НОИ...

Фискалният съвет взе участие в двудневен онлайн семинар на тема "Методологически и практически аспекти на прегледа на разходите в областта на социалното осигуряване", проведен на 22-ри и 24-ти юни 2021г. Семинарът бе организиран от Националния осигурителен институт, който е бенефициент по проект за техническа помощ „Подобряване на капацитета за планиране, наблюдение и оценка на НОИ за идентифициране и анализ на стр

Фискалният съвет взе участие в среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС...

На 21.06.2021г. в онлайн формат се проведе работна среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на ФС, и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС.

По време на срещата бяха разгледани въпроси от оперативно естество. Представители на Европейския фискален борд предоставиха информация за възможностите за участие н