Фискалният съвет взе участие в първия семинар на Европейския фискален борд в Брюксел...

На 28-ми февруари 2019 г. в гр. Брюксел представител на Фискалния съвет на България взе участие в първия семинар на Европейския фискален борд под надслов „Независимите фискални институции във фискалната рамка на ЕС“. Целта на семинара беше да се обменят добри практики между независ

Фискалният съвет на България и Висшето училище по застраховане и финанси подписаха Меморан...

На 26-ти февруари 2019 г. Председателят на Фискалния съвет на България проф. д-р Борис Грозданов и Президентът на ВУЗФ Апостол Апостолов подписаха Меморандум за сътрудничество между двете институции.

ВУЗФ е вторият университет след УНСС, с който Фискалният съвет подписва меморандум за сътрудничество.
Съгласно меморандума двете страни ще си сътрудничат в няколко приоритетни области:
1. Повишаване на качеството на фискалн

Фискалният съвет взе участие в кръгла маса на тема „Нова икономическа криза в България – к...

На 26-ти февруари 2019 г.  Фискалният съвет  взе участие в кръгла маса на тема „Нова икономическа криза в България – кога и защо?”, организирана от ВУЗФ.

В дискусията взеха участие водещи икономисти, финансови експерти и анализатори в България, представители на държавните институции, бизнеса, академичните и научните среди.

Форумът беше от

Фискалният съвет взе участие в международна конференция на тема „Посока за публичните фина...

На 22-ри февруари 2019г. в Дъблин, Ирландия, се проведе ежегодна международна конференция на тема „Посока за публичните финанси“, организирана от Фискалния съвет на Ирландия. Темата за 2019 г. бе „Дългосрочна бюджетна устойчивост: Зимата идва!“ Представител от страна на Фискалния съвет на България беше Джеймс Йоловски – главен експертен сътрудник. 

Водеща презентация на тема „

Фискалният съвет на България и Университетът за национално и световно стопанство сключиха ...

На 20.02.2019 г. Председателят на Фискалния съвет на България проф. д-р Борис Грозданов и Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев  подписаха меморандум за сътрудничество между двете институции.

УНСС е първият български университет, с който Фискалният съвет подписва меморандум за сътрудничество.
Приоритетите, които двете страни ще следват, са: повишаване на качествот