Фискалният съвет взе участие в среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС...

На 30-ти септември 2021г. в онлайн формат се проведе работна среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на ФС, и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС.

По време на работната среща бяха обсъдени няколко водещи въпроса. Независимите фискални институции ще продължат успешното партньорство с Центъра за изследване на европейските политики в Брюксел. Беше обсъден и въ

Фискалният съвет взе участие в среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС...

На 22-ри и 23-ти септември 2021г. в онлайн формат се провете 15-тата среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на ФС, и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС.

През първия ден основният акцент в срещата беше анализът на устойчивостта на публичния дълг. В дискусиите взеха участие представители на Европейск

Фискалният съвет проведе среща с представители на кредитна агенция „Мудис“...

На 13-ти септември 2021 г. експерти от кредитната агенция „Мудис“ (Moody’s) проведоха своята ежегодна среща с представители от Фискалния съвет на България. В нея се включиха Любомир Дацов – член на Съвета и д-р Джеймс Йоловски – главен експертен сътрудник.

По време на срещата беше обсъдено влиянието на кризата върху икономиката на България и тенденциите през второто и третото

Представители на Фискалния съвет на България участваха в международната конференция REDETE...

На 3-ти и 4-ти септември 2021г. се състоя международната конференция REDETE 2021. Тя се провежда от едноименната професионална мрежа с представители на академичните среди и бизнеса,  ангажирана с изследвания в областта на икономическото развитие и предприемачеството в развиващите се икономики. Осмото ѝ издание се организира от Университета на Баня Лука и Университета на Ниш в партньорство с Научно-технологичния пар

Фискалният съвет взе участие в среща на фискални институции в ЕС...

На 06.07.2021г. в онлайн формат се проведе работна среща на фискалните институции в ЕС. Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на ФС, и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС. По време на срещата беше представена оценката на Европейския фискален борд за пролетния пакет, разработен в рамките на Европейския семестър.

Водещ лектор беше Мартин Ларч от Европейския