Фискалният съвет взе участие в онлайн семинар на Мрежата на независимите фискални институц...

На 23-ти ноември 2021г. в онлайн формат се проведе семинар на тема „Преглед на икономическото управление: какви да са правилата в постпандемичната среда“, организиран от Мрежата на независимите фискални институции в ЕС и Центъра за изследване на европейските политики, гр. Брюксел. Участие в семинара взе д-р Дияна Металова, главен експертен сътрудник към ФС.

Лектори на събитиет

Фискалният съвет взе участие в среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС...

На 30-ти септември 2021г. в онлайн формат се проведе работна среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на ФС, и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС.

По време на работната среща бяха обсъдени няколко водещи въпроса. Независимите фискални институции ще продължат успешното партньорство с Центъра за изследване на европейските политики в Брюксел. Беше обсъден и въ

Фискалният съвет взе участие в среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС...

На 22-ри и 23-ти септември 2021г. в онлайн формат се провете 15-тата среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на ФС, и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС.

През първия ден основният акцент в срещата беше анализът на устойчивостта на публичния дълг. В дискусиите взеха участие представители на Европейск

Фискалният съвет проведе среща с представители на кредитна агенция „Мудис“...

На 13-ти септември 2021 г. експерти от кредитната агенция „Мудис“ (Moody’s) проведоха своята ежегодна среща с представители от Фискалния съвет на България. В нея се включиха Любомир Дацов – член на Съвета и д-р Джеймс Йоловски – главен експертен сътрудник.

По време на срещата беше обсъдено влиянието на кризата върху икономиката на България и тенденциите през второто и третото

Представители на Фискалния съвет на България участваха в международната конференция REDETE...

На 3-ти и 4-ти септември 2021г. се състоя международната конференция REDETE 2021. Тя се провежда от едноименната професионална мрежа с представители на академичните среди и бизнеса,  ангажирана с изследвания в областта на икономическото развитие и предприемачеството в развиващите се икономики. Осмото ѝ издание се организира от Университета на Баня Лука и Университета на Ниш в партньорство с Научно-технологичния пар