Стартира съвместен проект с Ирландския фискален съвет за повишаване капацитета на Фискални...

С финансиране от Европейската Комисия стартира съвместен проект с Ирландския фискален съвет за повишаване капацитета на Фискалния съвет на България. На 05.07.2016г. в гр. Дъблин беше проведена среща между представители на Ирландския фискален съвет и Фискалния съвет на България. На мероприятието присъстваха Председателя проф. д-р Борс Грозданов и членовете г-жа Дора Андреева и г-н Любомир Дацов. От страна на Ирландския фискален съвет присъствах

Фискалният съвет стана член на Европейската мрежа на независимите финансови институции (EU...

Фискалният съвет стана член на Европейската мрежа на независимите финансови институции (EUNIFI) на 23.06.2016г. в Брюксел. На среащата присъстваха Председателя проф. д-р Борис Грозданов и члена на Фискалния съвет г-н Любомир Дацов, които презентираха структурата и дейността на Съвета.