Фискалният съвет взе участие в деветата среща на Мрежата на независимите фискални институц...

На 25-ти септември в Брюксел се проведе деветата среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Представител от страна на Фискалния съвет на България беше г-н Любомир Дацов – член на Фискалния съвет.

На срещата бе

Мрежата на независимите фискални институции в ЕС публикува втория Европейски фискален мони...

Мрежата на независимите фискални институции в ЕС представи на интернет страницата си нова редовна публикация за състоянието на бюджетните въпроси в държавите-членки на ЕС: http://www.euifis.eu/eng/fiscal/174/european-fiscal-monitor

Европейският фискален мониторинг се публикува два пъти годишно и включва участия на отделни международни финансови

Мрежата на европейските независими фискални институции публикува първия Европейски фискале...

Мрежата на европейските независими фискални институции  публикува на интернет страницата си нова редовна публикация за състоянието на бюджетните въпроси в държавите-членки на ЕС: http://www.euifis.eu/eng/fiscal/174/european-fiscal-monitor

  Европейският фискален мониторинг ще се публикува два пъти годишно и ще включва участия на отде

Фискалният съвет участва в Седмата годишна среща на независимите фискални институции...

Председателят на Фискалния съвет Борис Грозданов  и Любомир Дацов – член на Фискалния съвет на България участваха в годишна среща на фискалните съвети на страните от Европейския съюз на 27.06.2017г. в Брюксел.

След откриването на събитието първи изнесе презентация г-н Даворин Крацун, който като председател на новосъздадения Фискален съвет на Словения, представи институцията, която ръководи. 

На срещата се обсъдиха

Фискалният съвет взе участие в семинар по покана на Европейската сметна палата...

Председателят Борис Грозданов  и Любомир Дацов – член на Фискалния съвет на България участваха в семинар на 08.02.2017г. в Люксембург по покана на Европейската сметна палата. На събитието се обсъждаха теми, свързани с фискалната и икономическа координация на европейско ниво. На срещата присъстваха и представители на фискалните съвети на Гърция, Испания, Португалия и Финландия, както и представител на новосъздадения Европейски фискален борд.