Фискалният съвет взе участие в семинар на тема „Устойчивост на публичния дълг“...

На 24-ти януари 2019 г. в Брюксел, Белгия се проведе семинар на тема „Устойчивост на публичния дълг“. Представител на Фискалния съвет на България беше д-р Десислава Калчева, главен експертен сътрудник към Фискалния съвет.

Фискалният съвет взе участие в среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС...

На 23-ти ноември 2018г. в Братислава, Словакия, се проведе среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Представител от страна на Фискалния съвет на България беше Джеймс Йоловски – главен експертен сътрудник към Фискалния съвет.

На срещата бяха представени резултатите от дейността на Output Gap Working Group - работна група към мрежата, занимаваща се с изследвания върху разликата между фактическия и потенциалния БВП (т.

Фискалният съвет проведе международна конференция на тема „Фискална политика и икономическ...

Ролята на фискалната политика за генериране на стабилност и устойчив икономически растеж обсъдиха участниците в международна конференция, организирана от Фискалния съвет на България. Основна тема на форума беше „Фискална политика и икономически растеж“.
Международната конференция беше открита от председателя на Фискалния съвет на България проф. д-р Борис Грозданов. Той поздрави участниците и представи Годиш