Фискалният съвет на България и Висшето училище по застраховане и финанси подписаха Меморан...

На 26-ти февруари 2019 г. Председателят на Фискалния съвет на България проф. д-р Борис Грозданов и Президентът на ВУЗФ Апостол Апостолов подписаха Меморандум за сътрудничество между двете институции.

ВУЗФ е вторият университет след УНСС, с който Фискалният съвет подписва меморандум за сътрудничество.
Съгласно меморандума двете страни ще си сътрудничат в няколко приоритетни области:
1. Повишаване на качеството на фискалн

Фискалният съвет взе участие в кръгла маса на тема „Нова икономическа криза в България – к...

На 26-ти февруари 2019 г.  Фискалният съвет  взе участие в кръгла маса на тема „Нова икономическа криза в България – кога и защо?”, организирана от ВУЗФ.

В дискусията взеха участие водещи икономисти, финансови експерти и анализатори в България, представители на държавните институции, бизнеса, академичните и научните среди.

Форумът беше от

Фискалният съвет взе участие в международна конференция на тема „Посока за публичните фина...

На 22-ри февруари 2019г. в Дъблин, Ирландия, се проведе ежегодна международна конференция на тема „Посока за публичните финанси“, организирана от Фискалния съвет на Ирландия. Темата за 2019 г. бе „Дългосрочна бюджетна устойчивост: Зимата идва!“ Представител от страна на Фискалния съвет на България беше Джеймс Йоловски – главен експертен сътрудник. 

Водеща презентация на тема „

Фискалният съвет на България и Университетът за национално и световно стопанство сключиха ...

На 20.02.2019 г. Председателят на Фискалния съвет на България проф. д-р Борис Грозданов и Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев  подписаха меморандум за сътрудничество между двете институции.

УНСС е първият български университет, с който Фискалният съвет подписва меморандум за сътрудничество.
Приоритетите, които двете страни ще следват, са: повишаване на качествот

Експерт от Фискалния съвет получи приза „Докторант на годината“...

Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към Фискалния съвет и докторант в катедра „Счетоводство и анализ“ към УНСС, бе отличен в категория „Докторант на годината“ в ежегоден конкурс, организиран от Студентския съвет към УНСС под патронажа на проф. д.ик.н. Стати Статев. Отличието бе връчено на тържествена церемония в аула „Максима“ в УНСС на 12.12.2018г. Дисертационният труд на докторанта е в сферата на бюджетиран