Кръгла маса на тема „Ефективност на публичните разходи“ се проведе в Народното събрание...

Кръгла маса на тема „Ефeктивност на публичните разходи“ се проведе в Народното събрание на 25.06.2019 г. В рамките на дискусията, организирана от Фискалния съвет на България, бяха обсъдени проблемите, свързани с насочването на държавните разходи. Беше подчертана още важността на взаимовръзката ефективност – качество в публичните услуги и как най-правилно да се измерват отчетността и прозрачността в тази област.
 
Темата на днешни

Фискалният съвет организира кръгла маса на тема „Ефективност на публичните разходи"...

На 25-ти юни 2019 г. в зала „Изток“ на Народното събрание ще се проведе кръгла маса на Фискалния съвет на тема „Ефективност на публичните разходи“.
Във форума са предвидени два панела: „Ефикасност и ефективност на публичните разходи“ и „Опитът на България при управлението на ефективността на публичните разходи“ .
Панелисти в първия панел ще бъдат г-н Цветан Цветков – председател на Сметната палата, г-н Марчин Согала от ГД „Иконом

Фискалният съвет проведе работна среща с представители на Международната агенция за кредит...

На 18.06.2019 г. Фискалният съвет на България проведе работна среща с представители на Международната рейтингова агенция „Мудис“. На срещата присъстваха г-н Оливър Шамла – вицепрезидент и старши анализатор  и г-н Стефан Дюк – вицепрезидент и старши служител по кредитните оценки.
По време на срещата бяха дискутирани основните фактори и критерии за оценка, беше направена оценка за състоянието на публичните фин

Фискалният съвет проведе първото си изнесено заседание в община Сопот...

На 10.06.2019г. Фискалният съвет проведе първото си изнесено заседание в община Сопот. 
Проф. д-р Борис Грозданов, Председател на ФС, изтъкна, че посещението е свързано със съществената промяна във финансовото управление на Сопот.
На срещата беше отчетена извършената работа в община Сопот и  бяха посочени методи на средносрочно планиране, като съществен инструмент на управлението на общинските бюджети

Фискалният съвет взе участие в първия семинар на Европейския фискален борд в Брюксел...

На 28-ми февруари 2019 г. в гр. Брюксел представител на Фискалния съвет на България взе участие в първия семинар на Европейския фискален борд под надслов „Независимите фискални институции във фискалната рамка на ЕС“. Целта на семинара беше да се обменят добри практики между независ