Фискалният съвет взе участие в десетата среща на Мрежата на независимите фискални институц...

На 23-ти ноември 2018г. в Братислава, Словакия, се проведе десетата среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Представител от страна на Фискалния съвет на България беше Джеймс Йоловски – главен експертен сътрудник към Фискалния съвет.

На срещата бяха представени резултатите от дейността на Output Gap Working Group - работна група към мрежата, занимаваща се с изследвания върху разликата между фактическия и потенциални

Фискалният съвет проведе международна конференция на тема „Фискална политика и икономическ...

Ролята на фискалната политика за генериране на стабилност и устойчив икономически растеж обсъдиха участниците в международна конференция, организирана от Фискалния съвет на България. Основна тема на форума беше „Фискална политика и икономически растеж“.
Международната конференция беше открита от председателя на Фискалния съвет на България проф. д-р Борис Грозданов. Той поздрави участниците и представи Годиш

Фискалният съвет взе участие в деветата среща на Мрежата на независимите фискални институц...

На 25-ти септември в Брюксел се проведе деветата среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Представител от страна на Фискалния съвет на България беше г-н Любомир Дацов – член на Фискалния съвет.

На срещата бе

Мрежата на независимите фискални институции в ЕС публикува втория Европейски фискален мони...

Мрежата на независимите фискални институции в ЕС представи на интернет страницата си нова редовна публикация за състоянието на бюджетните въпроси в държавите-членки на ЕС: http://www.euifis.eu/eng/fiscal/174/european-fiscal-monitor

Европейският фискален мониторинг се публикува два пъти годишно и включва участия на отделни международни финансови