Фискалният съвет взе участие в среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС...

На 16-ти ноември 2022г. се проведе онлайн среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Участие в нея взе д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник във Фискалния съвет на България.

Основният фокус на дискусията по време на срещата беше обсъждането на новата рамка за фискално управление в ЕС и предстоящите промени. Участниците споделиха своите мнения относно

Фискалният съвет взе участие в срещи на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС...

На 20-ти и 21-ви септември 2022г. в гр. Брюксел се проведоха срещи на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС, организирани от ГД ЕКФИН и Центъра за проучване на европейските политики, гр. Брюксел. Участие в тях взе Любомир Дацов, член на Фискалния съвет.

На първата среща беше представен Преглед на икономическото управление в ЕС и бяха дискутирани очакванията за рефор

Фискалният съвет проведе работна среща с представители на ОИСР...

На 13.09.2022г. в Министерство на финансите сe проведе работна среща на Фискалния съвет с представители на ОИСР.

От страна на ФС на срещата присъстваха Любомир Дацов и Юнал Тасим, членове на Фискалния съвет.

Сред разискваните теми бяха макроикономическото развитие в средносрочен план, отражението на инфлацията върху българската икономика

Фискалният съвет проведе работна среща с представители на Министерство на финансите на Реп...

На 12-ти септември 2022г. в сградата на Народното събрание се проведе работна среща между Фискалния съвет и представители на Министерство на финансите на Република Северна Македония във връзка с туининг проект „Укрепване на бюджетните функции за планиране, изпълнение и вътрешен контрол“.

Участници в срещата от страна на Министерство на финансите бяха Тоше Пановски, началник от

Фискалният съвет на България взе участие в кръгла маса, организирана от Комисията по бюдже...

На 31 май 2022 г. се проведе кръгла маса на теми „I. Инфлация и икономически растеж, II. Въвеждане на едината европейска валута в Република България - ползи, предизвикателства и рискове“. На събитието присъстваха проф. д-р Борис Грозданов, председател на ФС, Любомир Дацов и Дора Андреева, членове на ФС и д-р Джеймс Йоловски и д-р Дияна Металова, гл. експертни сътрудници.

Във в