Сметната палата публикува одитен доклад „Ефективно прилагане на програмното бюджетиране като инструмент за оптимално разпределение на ресурси“

 

Одитният доклад може да се види на адрес:

https://www.bulnao.government.bg/bg/articles/dokladi-128