Фискалният съвет взе участие в дискусионен форум по общинските бюджети...

На 12-ти и 13-ти декември 2019 г. в гр. Правец се проведе първото от поредица обучения за експертите по финанси от общините на тема „Подготовка на общинските бюджети 2020”, организирани от НСОРБ и „НСОРБ-Актив“.

Любомир Дацов, член на Фискалния съвет, взе участие като лектор в дискусионен форум, посветен на общинските бюджети и приносa им за постигане на националните приоритети, заложени в Бюджет`2020 и Актуализираната средносрочна б

Фискалният съвет взе участие в семинар и серия от работни срещи в гр. Хага...

На 4ти и 5ти ноември 2019г., в гр. Хага, представители на Фискалния съвет взеха участие в семинар и серия от работни срещи, организирани от Нидерландското бюро за анализ на икономическите политики.  Темата на събитието бе анализиране и прогнозиране на публичните разходи.

Лектори бяха представители на Нидерландското бюро за анализ на икономическите политики, Парламентарната бюджетна служба на Австралия, Парламентарната бюджетна служба

Фискалният съвет взе участие в международна работна среща на тема „Фискални мултипликатори...

На 29.10.2019 г. в Австрийската национална банка във Виена се проведе международна работна среща на тема „Фискални мултипликатори и трансферни плащания", организирана от Фискалния съвет на Австрия. 

Представител от Фискалния съвет на България беше Джеймс Йоловски - главен експертен сътрудник.

Първият панел беше посветен на фискалните мултипликатори в Австрия, като след трите основни презентации се проведе широка дискусия. <

Фискалният съвет проведе среща с представители на Европейската комисия...

На 8-ми октомври 2019 г. в гр. София беше проведена  регулярна среща между Фискалния съвет и представители на  Европейската комисия (ЕК).
Целта на срещата беше запознаване на ЕК с основните финансови и икономически параметри за състоянието на страната и прогнозите за нейното развитие по повод изготвянето на зимната прогноза на ЕК за България.
Представители от страна на ЕК бяха г-жа Лемония Пападаку и 

Представители на Фискалния съвет взеха участие в годишен фискален семинар на МВФ...

На 18-ти септември 2019г. представители на Фискалния съвет взеха участие в Осмия годишен фискален семинар на МВФ - „Фискални политики в свят на предизвикателства “, който се проведе в Брюксел, Белгия.

На събитието бяха обсъдени въпроси, свързани с архитектурата на данъците, финансовите разходи, свързани с корупцията, прогнозирането на финансови кризи и устойчивостта на публичния дълг.

Лектори бяха представители на Организац