Фискалният съвет публикува на своята интернет страница специализиран материал на тема „Фис...

Целта на материала е да подпомогне фискалните власти при провеждане, анализ и оценка на макроикономическата и фискалната политика. За нейното постигане е необходимо единно третиране и разбиране на фискалната теория, общо разбиране за необходимостта от прозрачност по отношение на информацията за фискалните параметри, както и сътрудничество между фискалните власти с цел подобряване на възможностите за обективна оценка на политиката. Специално вн

Мрежата на независимите фискални институции в ЕС публикува втория Европейски фискален мони...

Мрежата на независимите фискални институции в ЕС представи на интернет страницата си нова редовна публикация за състоянието на бюджетните въпроси в държавите-членки на ЕС: http://www.euifis.eu/eng/fiscal/174/european-fiscal-monitor

Европейският фискален мониторинг се публикува два пъти годишно и включва участия на отделни международни финансови

Мрежата на европейските независими фискални институции публикува първия Европейски фискале...

Мрежата на европейските независими фискални институции  публикува на интернет страницата си нова редовна публикация за състоянието на бюджетните въпроси в държавите-членки на ЕС: http://www.euifis.eu/eng/fiscal/174/european-fiscal-monitor

  Европейският фискален мониторинг ще се публикува два пъти годишно и ще включва участия на отде

Фискалният съвет участва в Седмата годишна среща на независимите фискални институции...

Председателят на Фискалния съвет Борис Грозданов  и Любомир Дацов – член на Фискалния съвет на България участваха в годишна среща на фискалните съвети на страните от Европейския съюз на 27.06.2017г. в Брюксел.

След откриването на събитието първи изнесе презентация г-н Даворин Крацун, който като председател на новосъздадения Фискален съвет на Словения, представи институцията, която ръководи. 

На срещата се обсъдиха

Фискалният съвет взе участие в семинар по покана на Европейската сметна палата...

Председателят Борис Грозданов  и Любомир Дацов – член на Фискалния съвет на България участваха в семинар на 08.02.2017г. в Люксембург по покана на Европейската сметна палата. На събитието се обсъждаха теми, свързани с фискалната и икономическа координация на европейско ниво. На срещата присъстваха и представители на фискалните съвети на Гърция, Испания, Португалия и Финландия, както и представител на новосъздадения Европейски фискален борд.